Anette Häggblom

Titel: Dr PH, MAPH, Lektor

Lärosäte: Högskolan på Åland, Högskolan i Harstad

E-post: anette.haggblom@ha.ax

Presentation

Anette Häggbloms forskning fokuseras främst på sjuksköterskors perspektiv angående mäns våld mot kvinnor. I doktorsavhandlingen inkluderas våldsutsatta kvinnors förståelse och erfarenhet av problematiken. Dessutom studeras också offentliga myndighetsledares engagemang, strategier och åtgärder. Anette Häggbloms senaste artikel belyser sjuksköterskors användning av ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt

Kapitlet "Voldsproblematikk i hjemmet: pårørende og ansattes opplevelser". En del i en vetenskaplig antologi med publicering 2016. 

Beskrivning av projekt

Kapitlet är en beskrivning utgående från forskningsmaterial om de närståendes erfarenheter, upplevelser och behov av support då en för dem närstående kvinna utsätts för våld. Kapitlet är en del av en vetenskaplig antologi som belyser närståendeforskningen som fokuserats till närstående och patienter som får hälso- och omsorgstjänster. Antologin kommer att lyfta fram de närståendes rättigheter och krav, upplevelser av roller, ansvar och handlingsberedskap. Ett syfte är också att peka på nya utmaningar utgående från nuvarande lagstiftning.

Publikationer i urval

Anette Häggblom (2013) Myths and taboos – students’ attitudes towards and knowledge about intimate partner violence (IPV): a pre- and post-test intervention study. Klinisk Sygepleje 4,2013, 50-62. Mer information om publikationen

Häggblom, Anette (2012) "Hvordan skal hun klare natten!" - Sykepleiere og voldsutsatte kvinner forteller om menns vold mot kvinner" i Thorsen, Rolf, Sunde Mæhre, Kjersti & Martinsen, Kari (red.) (2012) Fortellinger om etikk. Fagbokforlaget: Bergen. 

Häggblom, Anette M.E. & Dreyer Fredriksen, Sven-Tore (2011) ”Der bliver ofte stille” - sygeplejerskers møde med kvinder, som har været udsat for vold' i Klinisk sygepleje, vol. 25(1), 2011, s. 67-76.

Häggblom, Anette M.E. & Möller, Anders R. (2009) "Implemention of a Government Policy Programme on Operation Kvinnofrid" i Nursing Inquiry, vol. 16(1), 2009, s. 43-52.

Häggblom, Anette M.E. & Möller, Anders R. (2007) "Fighting for survival and escape from violence: Interviews with battered women" i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, vol. 2(3), 2007, s. 169-178.

Häggblom, Anette M.E. & Möller, Anders R. (2006) "On a life-saving mission: Nurses' willingness to encounter with intimate partner abuse" i Qualitative Health Research, vol. 16(8), 2006, s. 1075-1090.

Häggblom, Anette M.E., Hallberg, Lillemor R.-M., & Möller, Anders R. (2005) "Nurses' attitudes and practices towards abused women" i Nursing and Health Sciences, vol. 7(4), 2005, s. 235-242. Mer information om publikationen