Susanne Holst

Susanne Holst,

Titel: Fil. dr i etnologi

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

E-post: susanne.holst@kultmed.umu.se

Presentation

Susanne Holst forskar om hur personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer använder internet.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
The role of the Internet as a surrogate social network in situations of domestic violence in Swedish context. 

Beskrivning av projektet
Syftet med detta forskningsprojekt är att fastställa i vilken utsträckning och på vilket sätt (svenskar) utsatta för våld i hemmet (domestic violence, DV) använder Internet som ett sätt att återknyta till ett nätverk av personer och information. Studien kommer att undersöka användningen av Internet inom två viktiga områden relaterade till våld i hemmet: inledande informationssökning och de sätt på vilka sociala medier används för att skapa nätverk. 

Det första delprojektet kommer att fastställa vilken information som finns för de våldsutsatta, genom vilka kanaler denna information är tillgänglig (bibliotek, kvinnojourer, webbplatser, sociala nätverk etc.). Det andra delprojektet kommer att analysera hur (svenska) våldsutsatta använder sociala medier som ett sätt att skapa nätverk efter att ha isolerats under våldsprocessen (Lundgren, 1991).

Dessa nätverk kommer att analyseras för att fastställa effektiviteten i brukskvaliteten av de olika plattformarna (exempelvis Second Life, diskussionsforum, bloggar, twitter, etc.) likaså de strategier som våldsutsatta använder för att undvika negativa konsekvenser, som stalking på Internet, då de publicerar information som kanske inte uppfattas som personlig men som kan användas för att spåra eller trakassera offret.

Finansiär
Brottsofferfonden

Tidsperiod
2009-07-01 - 2012-06-30

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Stephanie Faye Hendrick doktorand i engelsk språkvetenskap/CMC och Simon Lindgren, professor i sociologi.