Åsa Wettergren

Titel: Lektor

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Sociologiska institutionen

E-post: asa.wettergren@gu.se

Presentation

Åsa Wettergren forskar om emotioner i organisationer, sociala rörelser och migration. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Konstruktionen av trovärdighet i asylärenden

Beskrivning av projektet
I sitt nuvarande forskningsprojekt undersöker Åsa Wettergren hur trovärdighetsbedömningar går till och vilka diskurser som aktualiseras när en asylsökandes berättelse passas in i ramen för svensk asyllagstiftning, processas och bedöms. 

Tidsperiod
2010-2012

Finansiär
VR

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Hanna Wikström, Institutionen för socialt arbete och Thomas Johansson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 

Publikationer i urval

Wettergren, Åsa (2011) ”’I’m still standing for hope and glory’. Reflections on the Obama phenomenon and the politics of resentment vs the politics of cosmopolitanism” i Engelken-Jorge, Marcos, Ibarra Güell, Pedro & Moreno del Río, Carmelo (red.) Politics and Emotions: The Obama Phenomenon. Wiesbaden: VS-Verlag. 

Wettergren, Åsa, (2010) “Managing unlawful feelings – the emotional regime of the Swedish Migration Board" i International Journal of Work, Organization and Emotion, 3:4. 

Wettergren, Åsa (2009) “Fun and Laughter: Culture Jamming and the Emotional Regime of Late Capitalism” i Social Movement Studies, 8:1.

Sieben, Barbara & Wettergren, Åsa (red.) (2010) Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions. Hampshire: Palgrave.

Wettergren, Åsa, Starrin, Bengt & Lindgren, Gerd (red.) (2008) Det sociala livets emotionella grunder. Malmö: Liber.