Mona Eliasson

Titel: Professor emerita, psykologi

Lärosäte: Högskolan i Gävle

Presentation

Mona Eliasson har forskat om ansvar som reaktion på våld i nära relationer. Hon har också studerat kvinnors ansvarstagande och mäns undvikande av ansvar för våld samt samspelet med samhällskontexter. Som professor eremita arbetar hon numera mest med frågor som rör manliga våldsutövare, både som forskningsämne och i praktik.

Publikationer i urval

Eliasson, Mona, Weinehall, Katarina, Jonsson, Marie-Louise & Olausson, Mona (2007) G(l)ömda – studie om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. Umeå universitet: Juridiska institutionen. 

Eliasson, Mona & Ellgrim, Barbro (2006) Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - en kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Publikationen i fulltext

Eliasson, Mona (1997) Mäns våld mot kvinnor. En kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll. Stockholm: Natur och Kultur.