Eva Sundborg

Eva Sundborg, Eva Sundborg 2016

Titel: Med.dr, Ph.D.

Presentation

Eva Sundborg är distriktssköterska och barnmorska och tjänstgör som verksamhetschef på en vårdcentral i Stockholms län. Eva Sundborg forskar om distriktssköterskors möte med våldsutsatta kvinnor. 2015 disputerade hon vid Karolinska Institutet med avhandlingen Om man inte frågar får man inget veta. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Våldsutsatta kvinnors upplevelser av möten i vården.

Beskrivning av projektet
Syftet är att undersöka hur kvinnorna upplevt bemötandet och omhändertagandet när de sökt vård. Kvinnor som sökt vård både för akuta och icke akuta besvär och som är eller har varit utsatta för våld rekryteras till studien. 

Finansiär
Stockholms läns landsting

Tidsperiod

2015-2017

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Nouha Saleh Stattin och Lena Törnkvist

Publikationer i urval

Sundborg, E. (2015) Om man inte frågar får man inget veta. AvhandlingStockholm: Karolinska Institutet

Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., Hylander., I. (2015) To ask or not to ask. The hesitation process described by district nurses encountering women exposed to intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing. 2015 Sep 30. 

Sundborg E, Saleh-Stattin N, Wändell P, Törnkvist L (2012). Nurses' preparedness to care for women exposed to Intimate Partner Violence: a quantitative study in primary health care. BMC Nursing 2012, 11:1 doi:10.1186/1472-6955-11-1. 

Sundborg E, Törnkvist L, Wändell P, Saleh Stattin N (2012). Cross-Cultural Adaptation of an Intimate Partner Violence Questionnaire. Clinical Nursing Research. vol. 21:4, ss. 449-464.