Anna Möller

Anna Möller, Anna Möller

Titel: PhD, bitr. överläkare

Lärosäte: Karolinska Institutet

Institution: Institutionen för klinisk forskning och utbildning

Annan hemvist: Södersjukhuset

E-post: anna.s.moller@sll.se

Presentation

Anna Möller forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Consequences of rape: injuries posttraumatic stress and neuroendocrinological changes". Avhandlingen handlar om såväl fysiska skador efter våldtäkt, PTSD och depression efter våldtäkt, stresshormoner och påverkan på GABA-A receptorn.

Senare studie har belyst hur personer reagerar i samband med våldtäkt, främst med avseende på paralysreaktion, så kallad Tonic Immobility.

Nuvarande forskningsprojekt

Studie om ofrivillig drogning under våldtäkt i samarbete med farmakologiska institutionen på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Studie som undersöker om traumafokuserad-KBT i form av Prolonged exposure (PE) givet inom 72 timmar efter övergreppet kan förebygga utvecklandet av PTSD. 

Publikationer i urval

Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, Helström Lotti (2017) Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia Volume 96, Issue 8, Pages 932-938, August 2017.

Tiihonen Möller, Anna (2015) Consequences of rape: injuries, posttraumatic stress, and neuroendocrinological changes. Avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet.

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. (2014) Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape. PLoS One 2014 Oct 23;9(10).

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Nyberg S, Söndergaard HP, Helström L. (2014) Women with PTSD have changed sensitivity to GABA-A receptor active substancesPsychopharmacology (Berl). 2014 Oct 28 

Möller AS, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L (2012) Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victimsJ Interpers Violence 2012 Nov;27(16)3131-3148.