Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour, Mehrdad Darvishpour

Titel: Fil. dr i sociologi och lektor och docent i socialt arbete

Lärosäte: Mälardalens högskola

E-post: mehrdad.darvishpour@mdh.se

Presentation

Mehrdad Darvishpour forskar om familj, genus och etnicitet; hedersproblematiken, maskulinitet och jämställdhet; integration, makt och diskriminering; ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar.  

Nuvarande forskningsprojekt

Mehrdad Darvishpour är huvudansvarig för ett projekt om nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling i Sörmland och Västmanland. Projektet finansieras under första året av Samhällskontrakten vid Mälardalens högskola och startas i januari 2017 tillsammans med Niclas Månsson professor i pedagogik, Ildikó Asztalos Morell docent i sociologi, och Magnus Hoppe fil.dr i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. 

Publikationer i urval

Brunnberg, Elinor & Darvishpour, Mehrdad. (2016). Etnicitet, kultur och genus: Om ensamkommande barn och mötet med den svenska skolan. Ingår i: Skolans möte med nyanlända [ed] Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren, Liber, 2016, s 111-132.

Darvishpour, M. (2015). Jämställdhet och ”invandrarmän”. I Darvishpour, M. & Westin, C. (red.) Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturell Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Darvishpour, M. (2015). Hederskultur eller köns- och generationskonflikter inom invandrade familjer. I Darvishpour, M. & Westin, C. (red.) Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Darvispour, M. & Lahdenperä, P. (2014). Honour-Related Problems in School Contexts in Sweden – theoretical perspective and prevention (Mälardalen Studies in Educational Sciences 10). Mälardalens högskola. Eskilstuna. Publikationen i fulltext

Darvishpour, M. (2014). Jämställdhet, etnicitet och ”andra män” – ett intersektionellt perspektiv på förändringar av maskulinitet efter migration (Bilaga 13 till SOU 2014:6). Publikationen i fulltext

Darvishpour, M. (2011). Förtryck mot "invandrade familjer" eller omsorg över barn? En forskningscirkelstudie om hedersproblematik. I: Lahdenperä, P. (Ed.) Forskningscirkel –  arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Studies in Social Sciences. Mälardalen University (s-113-131). Publikationen i fulltext

Darvishpour, M. (2010). Mannens maktförlust vid migrationen – en del i ”hedersförtryck” och konflikter inom invandrade familjer. I: M. Hansson (red.). Perspektiv på manlighet och heder. Stockholm: Gothia Förlag AB.

Darvishpour, M. & Lahdenperän, P. & Lorentz, H. (2010). Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU 2010:84. Stockholm: Fritzes. Publikationen i fulltext

Darvishpour, M. (2006). Invandrarflickor som fyrdubbelt förtryckta? En intersektionell analys av generationskonflikter bland invandrare i Sverige. I: Hedetoft, U, Peterson, B & Sturfelt, L. (red). Bortom stereotyperna?: Invandrare och integration i Danmark och Sverige. Stockholm: Makadam. 

Darvishpour. M. (2004). Invandrarkvinnor som bryter mönster. Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen (ny version av doktorsavhandling som publicerades 2003). Malmö: Liber.

Darvishpour. M. (2004). Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism. Artikelsamling, skriftserie nr 10, Centrum för välfärdsforskning. Mälardalens högskola. Publikationen i fulltext

Darvishpour, M. (2003). Islamic feminism: Compromise or Challenge to feminism. Iran bulletin –Middle East Forum, Summer 2003. Särtryck (2004) vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, nr 223. 

Darvishpour, M. (2002). Immigrant women challenge the role of men. How the changing power relationship within Iranian families in Sweden intensifies family conflicts after immigration. Journal of Comparative Family Studies, Volume 33, 2002, Issue 2. Mer information om publikationen

Darvishpour, M. (1999). Intensified gender conflicts within Iranian families in Sweden. Nordic Journal of Women’s Studies, nr 1.

Darvishpour. M. (1997). Invandrarkvinnor utmanar männens roll. I: Ahrne. Göran & Persson. Inga: Familj, Makt och jämställdhet SOU 1997:138. Stockholm: Fritzes.