Elza Dunkels

Titel: Lektor i pedagogiskt arbete

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

E-post: elza.dunkels@educ.umu.se

Presentation

Elza Dunkels forskar om unga och nätet. Hon har intresserat sig för hur vi har olika syn på flickors respektive pojkars utsatthet på nätet och hur det påverkar barns uppväxtvillkor i dag. För tillfället arbetar hon med frågor om personlig säkerhet på nätet och förklaringsmodeller som utgår från ålder och kön.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt 1
Invisible Girl

Beskrivning av projektet
Being inspired by Ralph Ellison’s novel from 1952 Invisible Man, we suspect that there is an invisible girl who, like Ellison’s black American, is invisible because of stereotyping and discriminating social structures. We now launch the research project Invisible Girl, aiming at making the girl reappear. Our ambition is to paint a picture of the contemporary girl and her situation. We invite researchers and artists to take part in this process and contribute to this picture. The main outcome will be a book but because books are only capable of containing text and image, we will supplement the book with other suitable media as well.

We want to illustrate, describe and explore any practices that are instrumental when girls become girls. What does it mean to become and to be a girl today? How can we describe and analyse the contemporary girl? Can we make the invisible girl visible in ways alternative to those of media?

Tidsperiod
En antologi med namnet Invisible Girl är under arbete och utkommer under 2012.

Titel projekt 2
Net Nanny

Beskrivning av projektet
Att skydda barn som befinner sig på Internet har länge diskuterats. Det finns idag flera datorprogram som effektivt övervakar och filtrerar datorer. Net Nanny vill ge föräldrar verktyg att hantera situationen utan att kontrollera barnens datorer. Net Nanny ska diskutera vad föräldrar och barn ser som problem och utifrån aktuell forskning ge goda råd.

Finansiär
Projektet finansieras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Projektet leds av professor Gun-Marie Frånberg, Camilla Hällgren och Elza Dunkels, alla på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

Publikationer i urval

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) "Vad nytt om barn och internet i Sverige?" i Nordicom Information, vol. 33(4), 2011, s. 71-79.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg: Nordicom. 

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (red.) (2011) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey: IGI Global. 

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (red.) (2011) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey: IGI Global. 

Dunkels, Elza (2010) "The Kids Are Alright – perspectives on children’s online safety" i Carlsson, Ulla (red.) Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon. Göteborg: Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) "Reaktioner på ungas nätanvändning" i Carlsson, Ulla (red.) Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg: Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) "A Critical Perspective on Online Safety Measures" i Nordic Journal of Digital Literacy, 01/2010, s. 72-85. 

Dunkels, Elza (2009) "När kan vi tala om nätmobbning?" i Locus, nr. 2, 2009. 

Dunkels, Elza (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups. 

Dunkels, Elza (2007) Bridging the distance: children’s strategies on the internet. Avhandling. Umeå: Umeå universitet, Interaktiva medier och lärande.