Nationellt forensiskt centrum (NFC)

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för den forensiska processen inom myndigheten, från brottsplats till domstol. Huvuduppdraget är undersökning och analys. Forskning, utveckling, information, kvalitetsarbete, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår som en naturlig del i NFC:s uppdrag.

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Gå till webbplats: www.nfc.polisen.se

Publikationer i urval

Evaluation of three new forensic DNA profiling kits on PCR-inhibitory crime scene samples

Forensic Science International: Genetics, Supplement Series, 2011;3: e457-e458.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexualbrottsrelaterade referenser med ämnesnyckel. Biologienheten 2009:06

Kontakta NFC för att beställa en kopia av rapporten. 

Sexualbrottsärenden på SKL

Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till relativt långa handläggningstider. Information om möjligheter och begränsningar, tydligare riktlinjer och prioriteringsgrunder kan underlätta för en snabbare hantering av dessa ärenden på SKL (numera NFC).

Artikel i Kriminalteknik 4, 2008. 

Läkares säkring av bevis efter sexualbrott viktig del i rättsprocessen

Läkartidningen, 2008;105(9):634-637.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nytt Rape-kit. Uppdaterad och modifierad version av provtagningssats vid sexualbrott

Kriminalteknik, 2007;(3):10-12

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rape case management at the Swedish National Laboratory of Forensic Science

Problems of Forensic Sciences, 2006;(67):255-272.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Secondary transfer of seminal constituents

Canadian Society of Forensic Science Journal, 2002;35(1):23-27. Kontakta NFC för att beställa en kopia av artikeln.

Med fokus misstänkt gärningsman; ett komplement till kriminalteknisk undersökning av våldtäktsoffret och brottsplatsen

BEVIS, 2002;(1)

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Färdigställda provtagningssatser för tillvaratagande av biologiska spår avsedda för DNA-analys

BEVIS, 2001;(3)

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

The rape case investigation: Experiences with standardised sexual assault kits in Sweden

Problems of Forensic Sciences, 2000;44:85-98

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Läkares spårsäkring efter sexbrott förbättrad

Läkartidningen, 1999;96(39):4219-4220. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Viktig uppgift för läkare att säkra spår efter sexbrott. Grövre brottslighet och användning av DNA-analyser bakom högre kvalitetskrav

Läkartidningen, 1998;95(42):4626-4631 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)