Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid är en grupp med 20 nationella myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Myndighetssamverkan ska vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och sprida kunskap om kvinnofrid samt möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Allt detta bör stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid i de olika myndigheterna.

Presentation Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kollage med myndigheternas logotyper

Logotyp för kvinnofridskonferensen 2018.

Nationell konferens 2018

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" arrangerades 29-30 maj 2018 i Stockholm. Bakom konferensen stod nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 
Se konferensprogrammet