Grafiskt element från konferensens grafiska profil.

Nationell konferens, 29-30 maj 2018

Konferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" arrangerades 29-30 maj 2018 i Stockholm. Bakom konferensen stod nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Läs mer om målgrupp, tema och innehåll
Läs mer om Nationell myndighetssamverkan

Program och presentationer

År 2017 började en ny tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman. Förutom de 28 parallella seminarierna hölls fyra gemensamma programpunkter i stora kongresshallen. Som huvudtalare återfanns namn som barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, professor Gun Heimer, generaldirektör Nils Öberg, generaldirektör Lena Ag och Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt med flera. Ladda ner och läs programmet

Webbprogrammet dag för dag har uppdaterats med vissa av presentationerna.
 

Kollage med de medverkande aktörernas logotyper.