Myndigheternas arbete mot ökat våld under corona-krisen

Här hittar du ett antal länkar om myndigheternas arbete mot ökad utsatthet för våld i nära relationer under corona-krisen. 

Kvinnofridslinjen och NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid har beskrivit fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under krisen.

Pressmeddelande från NCK: "Aktiva insatser krävs för att upptäcka våldet"

Beredskap finns på Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 om antalet samtal skulle öka under corona-krisen. 

Kvinnofridslinjens webbplats


Jämställdhetsmyndigheten

På sin webbsida har Jämställdhetsmyndigheten bland annat en checklista för information som bedöms som viktig att en kommun tillhandahåller på sin webbplats med anledning av covid-19 och risk för ökad utsatthet för våld. 

Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna lanserar under november den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

Tillsammans mot våld – kampanjmaterial för nedladdning

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om våldsutsatthet i samband med covid-19

Checklista till kommuners information till våldsutsatta på webben 

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om corona-pandemin i ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om uppdraget om nya arbetssätt mot våld till kommunerna under coronapandemin

Publikation: "Covid-19 och våld" (2021) Jämställdhetsmyndighetens slutrapport om uppdraget om nya arbetssätt mot våld, på Jämy:s webbplats


Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att följa utvecklingen kring corona i länen och publicerar lägesuppdateringar på sina webbplatser. 

Två samordnade rapporter med lägesbilder från samtliga län har lämnats in till regeringen i juli och oktober 2020.   

Lägesrapporter om social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna lanserar under november den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

Tillsammans mot våld – kampanjmaterial för nedladdning


Socialstyrelsen

På sin webbplats listar Socialstyrelsen frågor och svar om hur socialtjänsten kan hantera covid-19. Bland annat svarar man på frågan om utredningssamtal kan genomföras på distans.

Socialstyrelsens webbsida med frågor och svar inom socialtjänst


Sveriges kommuner och landsting (SKR)

SKR listar ett antal åtgärder som kommuner kan genomföra för att upptäcka våldsutsatthet och hjälpa ett ökat antal som behöver stöd och skydd:

SKR:s webbsida om risk för ökat våld mot kvinnor och barn
SKR:s webbsida om stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs 


Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn

Linköpings universitets webbsida för yrkesverksamma om att hantera coronakrisen


Polismyndigheten

Polismyndighetens webbsida om coronaviruset och Polisen


Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Brå rapporterar och analyserar statistik över anmälda brott under pandemin, bland annat brotten misshandel och våldtäkt. 

"Anmälda brott: Fortsatt kraftig minskning i februari 2021", nyhet på Brottsförebyggande rådets webbplats


European Institute for Gender Equality (EIGE)

COVID-19 and gender equality, EIGE:s webbplats (på engelska)

Rapport om EU-ländernas åtgärder för att stoppa våld mot kvinnor under pandemin, EIGE:s webbplats (på engelska)


Länder som är medlemmar i Europarådet

Europarådet har på sin webbplats publicerat en översikt över åtgärder som europeiska medlemsländer har vidtagit för motverka ökat våld mot kvinnor i nära relationer under krisen. 

Europarådets webbsida om medlemsländernas åtgärder (på engelska)

Senast uppdaterad: 2021-03-30