Myndigheternas arbete mot ökat våld under corona-krisen

Här hittar du ett antal länkar om myndigheternas arbete mot ökad utsatthet för våld i nära relationer under corona-krisen. 

Kvinnofridslinjen och NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid har beskrivit fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under krisen.
Pressmeddelande från NCK: "Aktiva insatser krävs för att upptäcka våldet"

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har ännu inte ökat i samband med corona-krisen, men beredskap finns för ett ökat tryck.
Kvinnofridslinjens webbplats


Jämställdhetsmyndigheten

På sin webbsida har Jämställdhetsmyndigheten bland annat en checklista för information som bedöms som viktig att en kommun tillhandahåller på sin webbplats med anledning av covid-19 och risk för ökad utsatthet för våld. 

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om våldsutsatthet i samband med covid-19

Checklista till kommuners information till våldsutsatta på webben 

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om corona-pandemin i ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om uppdraget om nya arbetssätt mot våld till kommunerna under coronapandemin

Regeringens webbsida om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att ta fram och sprida nya arbetssätt till kommunerna


Socialstyrelsen

På sin webbplats listar Socialstyrelsen frågor och svar om hur socialtjänsten kan hantera covid-19. Bland annat svarar man på frågan om utredningssamtal kan genomföras på distans. Socialstyrelsens webbsida med frågor och svar inom socialtjänst


Sveriges kommuner och landsting (SKR)

SKR listar ett antal åtgärder som kommuner kan genomföra för att upptäcka våldsutsatthet och hjälpa ett ökat antal som behöver stöd och skydd:
SKR:s webbsida om risk för ökat våld mot kvinnor och barn
SKR:s webbsida om stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs 


Nationella kompetensteamet om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbplatsen hedersfortryck.se om hedersrelaterat våld och covid-19 


Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn

Linköpings universitets webbsida för yrkesverksamma om att hantera coronakrisen


Polismyndigheten

Polismyndighetens webbsida om coronaviruset och Polisen


Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Brå rapporterar och analyserar statistik över anmälda brott under pandemin, bland annat brotten misshandel och våldtäkt. 

"Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juli 2020", publikation på Brottsförebyggande rådets webbplats


Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att följa utvecklingen kring corona i länen och publicerar veckovisa uppdateringar, bland annat om området stabilitet och trygghet. 


Länder som är medlemmar i Europarådet

Europarådet har på sin webbplats publicerat en översikt över åtgärder som europeiska medlemsländer har vidtagit för motverka ökat våld mot kvinnor i nära relationer under krisen. 
Europarådets webbsida om medlemsländernas åtgärder (på engelska)


European Institute for Gender Euqality (EIGE)

COVID-19 and gender equality, EIGE:s webbplats (på engelska)