Föreläsning om Mentorer i våldsprevention (MVP)

För ett tryggare Jönköpings län – tillsammans tar vi nästa steg. En föreläsning om hur din verksamhet kan arbeta med våldsprevention.

Utbildningsdagen riktar sig dels till dig som arbetar med och möter gymnasie- och högstadieungdomar, så som skol- och fritidspersonal och elevhälsa. Föreläsningen är också till för dig som är rektor och annan personal på strategisk eller ledningsnivå inom högstadieskolan.

Läs mer och anmäl dig