Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS i södra länsdelen – tillfälle 1 och 2

  • Datum: –16.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län m.fl.
  • Kontaktperson: Klara Bolinder
  • Utbildning

Länsstyrelsen Örebro och kommuner i södra delen av Örebro län arrangerar tillsammans med AMPHI produktion en utbildning i ämnet.

Målgrupp: utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.

Läs mer och anmäl dig här