Stockholm: Frukostseminarium om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –09.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne med flera
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Seminarium

Välkommen till ett frukostseminarium om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna och Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Hur påverkar heteronormativitet och rasifiering tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor metodstödet försöker svara på.  

För ett år sedan lanserades metodstödet. Sedan dess har fler än 500 personer över hela landet gått Länsstyrelserna och Amphi produktions processutbildning. På frukostseminariet får du veta mer om metodstödet och ta del av de reflektioner deltagarna har gjort över sina egna verksamheter.

Läs mer och anmäl dig