Porr, sexuellt våld och våld i ungas relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland med flera
  • Kontaktperson: Kajsa Bogren
  • Konferens

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands årligen FN:s
internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld.

Målgrupp: konferensen riktar sig till yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig här