Hedersrelaterat våld — tillämpning av lagstiftningen inom socialtjänsten

Utbildningen ger dig en teoretisk bakgrund om lagstiftning och riskbedömning. Vi tittar även på hur de kommunala handlingsplanerna, angående mäns våld mot kvinnor ser ut.

Vi kommer att ha praktiska övningar med avidentiferade fall inom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Ta gärna med egna exempel till utbildningen.

När du gått utbildningen har du fått ökade kunskaper för din yrkesverksamhet.

Målgrupp: Chefer och personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling av barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen– och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier.

Läs mer och anmäl dig här