Utbildning i metodstödet PATRIARK

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en utbildningsdag i metodstödet PATRIARK.

Utbildare är Maria Hagberg som deltagit i framtagandet av metodstödet och har en gedigen och mångårig kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagare underlag för en professionell och systematisk bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom områdena barn och unga, vuxna, familjerätt, familjehem, försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier som har i uppdrag att bedöma och hantera eventuella risker för hedersrelaterat våld.

Läs mer och anmäl dig här