Våldsbrott mot barn – hur kan vi tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm och Rädda barnen
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Välkommen till ett seminarium där vi uppmärksammar våldsbrott mot barn och hur berörda myndigheter kan tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom barnahus, polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvården, civila samhället samt övriga berörda inom rättsväsendet.

Läs mer och anmäl dig här