Välkommen till en dag om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –15.30
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Sofia Olsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en utbildningsdag där områdena mäns våld mot kvinnor och integration samverkar.

Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Vi belyser hur man praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och unga och hur verksamheter kan samverka kring stöd och insatser.

Målgrupp för dagen är yrkesverksamma inom integration och ensamkommande barn, integrationsprojekt finansierade av Länsstyrelsen, socialtjänst, samhällsorientering, skola, familjecentraler samt ideella organisationer. Välj ett seminarium vid anmälan nedan.

Läs mer och anmäl dig här