Våld angår oss alla – Hur skapar vi en kommun fri från våld?

  • Datum: –16.15
  • Plats: Lindesberg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län med flera
  • Kontaktperson: Pia Efraimsson
  • Konferens

Konferensen har fokus på unga, förebyggande arbete och normer. Några av landets mest framstående föreläsare tillsammans med lokala aktörer ger oss både en teoretisk genomgång, tar avstamp i egna erfarenheter och ger förslag till handling.

Genom samverkan mellan kommuner i Örebro län och Länsstyrelsen Örebro kan vi nu arrangera en heldag med flera spännande föreläsare. Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration et cetera. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna.

Läs mer och anmäl dig här