Sugardating, information och utbildning i Mora

Målgruppen för halvdagsseminariet är du som i din profession har nytta av ett verktyg för att identifiera, samtala med och fånga upp personer som riskerar att fara illa på grund av att de har sex mot ersättning.