Utbildningsdag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur

Välkommen till en dag om sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur.

Syftet med denna utbildningsdag är att belysa sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur, och beskriva själva utsattheten och vilka möjligheter och ansvar som olika berörda myndigheter har och hur samverkan behöver ske.

Programmet kommer också att belysa det juridiska perspektivet kring brottsprocessen kring våldet mot djur respektive människor.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats