Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 har skjutits upp och kommer att äga rum i Uppsala på Konsert & Kongress, 19-21 april 2021, under temat: ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”