FREDA – grundutbildning

Detta är en grundläggande utbildning i instrumentet FREDA-farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om instrumentet och hur du använder det på bästa sätt i ditt arbete.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med våldsutsatta vuxna i nära relation och önskar få kunskap om instrumentet FREDA-farlighetsbedömning. FREDA är ett av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Yrkesverksamma som arbetar med målgruppen våldsutsatta vuxna i nära relationer inom socialtjänst samt kvinnojourer i länet. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

Mer information om utbildningen på Länsstyrelsen i Jönköpings län