Utbildning i motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanlands län
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv.

Varför kan MI vara hjälpsamt för att öka motivation till en förändring vid våld i nära relationer? I en relation där psykiskt eller fysiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga samt hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten som arbetar med våldsutsatta och/eller våldsutövare i Västmanlands län. 

Mer information om utbildningsdagen på Länsstyrelsen Västmanlands läns webbplats