Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: Ulrika Leandersson
  • Utbildning

Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag som hålls den 28 januari 2021. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Utbildningen är en webbsändning och sänds från SKR. Du har möjlighet att ställa dina frågor via chattfunktion under hela utbildningen.

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats