Utbildningsdag − Riskhantering och riskbedömning i våldsärenden

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till en utbildningsdag om hur riskhantering kan utformas med stöd i genomförd riskbedömning i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Ett särskilt fokus kommer att vara på vad de omständigheter som boende i glesbygd och landsbygd innebär när det gäller skydds och stödfaktorer.

Utbildningsdagen vänder sig till dig som arbetar inom verksamheter där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former. Exempelvis socialtjänst, skola, fritid, polis, hälso- och sjukvård samt ideella verksamheter.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats