Processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –17.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som redan har god kunskap om våld i nära relationer och vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv inom socialtjänst, sjuk- och hälsovård, rättsväsendet, ideell verksamhet mfl.

Mer information och anmälan på Länssstyrelsen Västmanlands webbplats