Inspirationsföreläsning – Att arbeta preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –12.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Södermanlands län m.fl.
  • Kontaktperson: Therese Dolk
  • Föreläsning

Länsstyrelsen i Södermanlands län erbjuder tillsammans med Katrineholms kommun en digital inspirationsföreläsning om heder och hedersrelaterat våld och förtryck med föreläsare från Bygga Broar.

Ta del av erfarenheter av preventivt arbete mot heder och hedersrelaterat våld och förtryck. Lyssna på framgångsfaktorer samt känslor som frågan kan väcka hos yrkesverksamma.

Föreläsningens syfte är att inspirera yrkesverksamma till ett intensifierat arbete på lokal nivå.

Målgrupp: Yrkesverksamma som möter målgruppen (Socialtjänst, Öppenvård, Skola och Föräldrastödjare/-Samordnare med flera).

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats