Boostingdag för dig som är utbildare inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna, Barnafrid
  • Kontaktperson: Annika Engström
  • Temadag

Syftet med dagen är att ge dig som utbildar kring dessa frågor inspiration, nyheter och möjlighet att diskutera med andra.

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning: Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Stockholms utbildning för kursledare i webbkursheder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats