Föreläsning om könsstympning

Välkommen till en fördjupande föreläsning kring kvinnlig könsstympning – dess komplikationer samt kulturen bakom.

Möt Bita Eshraghi, specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Amelmottagningen, och hör henne berätta om sina erfarenheter av att möta kvinnor som blivit könsstympade.

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm möter flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Bita kommer att prata om både fysiska och psykosociala effekter och komplikationer i samband med könsstympning.

Målgrupp: yrkesverksamma som möter flickor och kvinnor som är, har varit eller riskerar att bli utsatta för könsstympning.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats