Regionkoordinatorerna föreläser: Prostitution och människohandel

  • Datum: –14.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning av Regionkoordinatorerna i region syd mot prostitution och människohandel.

Till alla kommuner i Sverige finns Regionkoordinatorer knutna, med uppdrag att bistå myndigheter med stöd vid ärenden gällande människohandel och sex mot ersättning. Regionkoordinatorernas uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel. Föreläsningen belyser överskådligt vad sex mot ersättning och människohandel är, regionkoordinatorernas uppdrag, vilket stöd personer kan vara i behov av, hur våldet kan se ut och hur Socialtjänst och andra aktörer kan bemöta och arbeta med frågorna.

Målgrupp: föreläsningen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis, men alla intresserade inom verksamheter som möter våldsutsatta är välkomna att delta.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats