Föreläsning av RFSL om våld i nära hbtqi-relationer – Tillfälle 2

Välkommen att lyssna till den digitala föreläsningen ”Våld i nära hbtqi-relationer”. Föreläsningen hålls av RFSL. 

Föreläsningen beskriver våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv och dess förekomst, och fokuserar på vikten av bemötande och rätt frågor från yrkesverksamma för att upptäcka utsatthet. Kina Sjöström arbetar på RFSL Stödmottagning med våldsutsatta hbtqi-personer.

Föreläsningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom samtliga verksamheter som möter våldsutsatthet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats