Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –15.30
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län
  • Kontaktperson: Tone Morseth
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av det nya utbildningsmaterialet webbkursheder.se.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Webbkursen är framtagen för att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och för att ge en kunskapsgrund till att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan. 

Utbildningen är tänkt att ge dig kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av webbkursheder.se samt ge fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: civilsamhällets parter och yrkesverksamma inom det offentliga som vill bidra till att kompetensutveckla kollegor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats