Barnrättsutbildning

Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med SKR bjuder in till en fyra dagars utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbildning förlagd under ett halvår ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Utbildningen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter. 

Målgrupp: tjänstepersoner inom offentlig förvaltning som arbetar direkt eller indirekt med barn i Gävleborgs län.

Kursdagar: 22 september, 28 oktober, 1 december, 27 januari

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats