Information om telefonlinjen Välj att sluta

  • Datum: –09.15
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Föreläsning

Vill du veta mer om telefonlinjen Välj att sluta? Till vilka vänder sig den? Hur kan personer få hjälp genom att ringa dit? Vid detta tillfälle kommer du få information och svar på dessa frågor.

Under detta informationsmöte för Jönköoings län kommer projektgruppen för telefonlinjen att presentera den nationella spridningen av Välj att sluta.

Telefonlinjen vänder sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa. Det långsiktiga målet med verksamheten är att förebygga våld i nära relationer, genom att motivera dem som utövar våld att söka behandling i sin hemkommun eller närliggande kommun.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats