Utbildning Patriark

Länsstyrelsen i Jönköping kommer att erbjuda utbildning i riskbedömningsinstrumentet Patriark under hösten 2021.

PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren. Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:
• risk för allvarligt våld
• akut risk för hedersrelaterat våld
• sannolika offer
• andra risker

Målgrupp: Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Jönköpings län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats