FREDA – grundutbildning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Planeras att genomföras fysiskt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Anna Alm Mårtensson
  • Utbildning

Detta är en grundläggande utbildning i instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du att veta mer om instrumentet och hur du använder det på bästa sätt i ditt arbete.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med våldsutsatta vuxna i nära relation och önskar få kunskap om instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. FREDA är ett av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer.

Målgrupp: yrkesverksamma som arbetar med målgruppen våldsutsatta vuxna i nära relationer inom socialtjänst samt kvinnojourer i Jönköpings län. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

För dig som arbetar utanför Jönköpings kommun kan eventuella kvarvarande platser erbjudas efter sista anmälningsdagen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats