Utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten m.fl.
  • Kontaktperson: Una Norbotten
  • Utbildning

Möter du personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld? Välkommen att delta i Una Norrbottens utbildning! Den ger dig grundläggande information och stöd i ditt engagemang.

I samarbete med Länsstyrelsen Norbotten arrangerar Una Norrbottens kompetensteam mot våld ett digitalt utbildningstillfälle om hedersrelaterat förtryck och våld. Tillfället ger dig kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt information om vad vi alla kan göra om vi känner oro för att någon är utsatt. Dagen innehåller också information om vilket stöd som finns att få i Norrbotten idag.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats