Utbildning i FREDA bedömningsinstrument

Länsstyrelsen Norrbotten bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar. 

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommunernas socialtjänst i Norrbottens och Västerbottens län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats