Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Inledningsvis digital. Anpassas löpande efter rådande läge.
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Klas Herrrmansson
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder en fyradagars utbildning där du får övergripande kunskaper om barnkonventionen samt hur du kan använda den i praktiskt arbete.

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under sex månader. Den kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter. Vi anpassar utbildningen efter rådande pandemiläge och den är inledningsvis helt digital. Om läget tillåter kommer du att kunna välja att delta fysiskt eller digitalt.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbildning förlagd under ett halvår ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Utbildningen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Dag 1: 16 september 2021

Dag 2: 21 oktober 2021

Dag 3: 9 december 2021

Dag 4: 3 februari 2022

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats