Vill du vara med och förhindra att barn förs bort ur landet mot sin vilja? Tillfälle 1

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Utbildning

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. Länsstyrelsen och Brottsofferjouren Värmland arrangerar tre digitala lunchföreläsningar för allmänheten för att öka kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Detta är tillfälle ett, anmälan sker till varje tillfälle i separat kalenderhändelse.

Tillfälle 1: Föreläsare Fatima Brobeck Khan, advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz.
Tema tvångsäktenskap – Vad är tvångsäktenskap, barnäktenskap, arrangerade äktenskap? Vem utsätts, vilka varningssignaler finns det och vilka konsekvenser kan det få?

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats