Våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till utbildningsdagar om våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre. Det är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Utbildningsdagarna är uppdelade i halvdagspass och genomförs den 13 och 14 april.

Målgrupp: Personer som arbetar med våld i nära relation eller som arbetar med personer som har funktionsnedsättning eller med äldre personer som exempelvis är i behov av omsorg eller annat stöd. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats