Vilket stöd får våldsutsatta av socialtjänsten – och gör det någon skillnad?

Digital konferens om individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet.

Målgrupp: chefer, utvecklingsledare, strateger och andra involverade i arbetet med stöd till våldsutsatta vuxna och barn.

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats