FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

  • Datum:
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar m.fl.
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp: utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats