Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Anija Johansson
  • Utbildning

Utbildningen är tre heldagar: 17 och 24 september samt 5 november 2021. Genom att anmäla dig så anmäler du dig till alla tre dagarna.

Syftet med utbildningen är att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning, säkerhetsplanering samt bedömning ur ett intersektionellt perspektiv.

Målgrupp: socialsekreterare som utreder och bedömer våldsutsattas behov samt personal från skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag i Stockholms län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats