Utbildning i SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Anna Ivarsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en utbildningsdag om SEXIT, ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa frågor om bland annat erfarenhet av våld och sex mot ersättning i mötet med unga.

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller unga med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.

SEXIT-utbildningen erbjuder en konkret metod som elevhälsoteam kan använda sig av i skolan. Utbildningen är nödvändig för att kunna börja arbeta med SEXIT. SEXIT är utvecklat av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats