Våld i ungas nära relationer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Johanna Borg
  • Föreläsning

Länsstyrelsen Västmanland bjuder in till ett seminarium där syftet är att få ökad kunskap om våld i ungas nära relationer. Hur påverkar våldet den unga samt hur kan vi upptäcka, ge stöd och skydd?