Hur förebygger vi våld?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Emma Wik
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsningsserie med syfte att öka kunskapen kring våld samt uppmärksamma hur viktigt det är att arbeta förebyggande för att förhindra våldshandlingar.

Detta är föreläsningstillfälle 3 – Hur förebygger vi våld?

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats